Σταχτοδοχείο PORTAMOZZICONI

Σταχτοδοχείο PORTAMOZZICONI

Σταχτοδοχεία

No 193 Σταχτοδοχείο PORTAMOZZICONI

Η δομή του αποτελείται από έναν κορμό γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που φέρει μια οπή για την εισαγωγή των αποτσίγαρων. Η βάση του είναι εφοδιασμένη με οπές για αγκίστρωση στο έδαφος.

Το βασικό φινίρισμα χαρακτηρίζεται από ανοιχτό γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Σταχτοδοχείο PORTAMOZZICONI -BIS

Σταχτοδοχεία

No 193-bis Σταχτοδοχείο PORTAMOZZICONI -BIS

Η δομή του αποτελείται από έναν κορμό γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που φέρει μια οπή για την εισαγωγή των αποτσίγαρων. Η αγκίστρωσή του στο έδαφος γίνεται με πάκτωμα στο υπέδαφος.

Το βασικό φινίρισμα χαρακτηρίζεται από ανοιχτό γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Σταχτοδοχείο SMOKE

Σταχτοδοχεία

No 202 Σταχτοδοχείο SMOKE

Η δομή του αποτελείται από έναν κορμό σε ρομβοειδές σχήμα γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος με πτυχές που στην κορυφή του φέρει ένα κυκλικό γαλβανισμένο χαλύβδινο δοχείο. Η βάση του είναι εφοδιασμένη με οπές για αγκίστρωση στο έδαφος.

Το βασικό φινίρισμα χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Σταχτοδοχείο ΟLIMPIC

Σταχτοδοχεία

No 248 Σταχτοδοχείο ΟLIMPIC

Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη αποτελούμενο από τρεις γαλβανισμένους χαλύβδινους επίπεδους σωλήνες που στη βάση τους είναι εφοδιασμένοι με οπές για αγκίστρωση στο έδαφος. Στην κορυφή του φέρει ένα πήλινο δοχείο.

Το βασικό φινίρισμα χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Επιτοίχιο σταχτοδοχείο CICCO

Σταχτοδοχεία

No 237 Επιτοίχιο σταχτοδοχείο CICCO

Η δομή του αποτελείται από την βάση στήριξης στον τοίχο, η οποία φέρει οπές για την αγκίστρωσή του και ένα κουτί γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος με στρογγυλεμένη άκρη όπου στο επάνω μέρος φέρει διάτρητο γαλβανισμένο φύλλο AISI 304 για την εισαγωγή των αποτσίγαρων, ενώ στο κάτω μέρος οπές για την εκκένωση των όμβριων υδάτων. Η εκκένωσή του γίνεται με την εξαγωγή βίδας Allen που επιτρέπει την εξαγωγή του δοχείου από τη βάση.

Το βασικό φινίρισμα χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Επιτοίχιο σταχτοδοχείο CICCO – Μ

Σταχτοδοχεία

No 237Μ Επιτοίχιο σταχτοδοχείο CICCO – Μ

Η δομή του αποτελείται από την βάση στήριξης στον τοίχο, η οποία φέρει οπές για την αγκίστρωσή του και ένα κουτί γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος με στρογγυλεμένη άκρη όπου στο επάνω μέρος φέρει διάτρητο γαλβανισμένο φύλλο AISI 304 για την εισαγωγή των αποτσίγαρων, ενώ στο κάτω μέρος φέρει οπές για την εκκένωση των όμβριων υδάτων. Η εκκένωσή του γίνεται με την εξαγωγή βίδας Allen που επιτρέπει την εξαγωγή του δοχείου από τη βάση.

Το βασικό φινίρισμα χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Επιτοίχιο σταχτοδοχείο CICCO – BIS

Σταχτοδοχεία

No 237-bis Επιτοίχιο σταχτοδοχείο CICCO – BIS

Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα και ένα κουτί γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος με στρογγυλεμένη άκρη όπου στο επάνω μέρος φέρει διάτρητο γαλβανισμένο φύλλο AISI 304 για την εισαγωγή των αποτσίγαρων, ενώ στο κάτω μέρος φέρει οπές για την εκκένωση των όμβριων υδάτων. Η εκκένωσή του γίνεται με την εξαγωγή βίδας Allen που επιτρέπει την εξαγωγή του δοχείου από τη βάση. Η αγκίστρωσή του στο έδαφος γίνεται με πάκτωμα στο υπέδαφος.

Το βασικό φινίρισμα χαρακτηρίζεται από σκούρο καφέ χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Σταχτοδοχείο SPIRA

Σταχτοδοχεία

No 246 Σταχτοδοχείο SPIRA

Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα περιβαλλόμενο από ελικοειδή διακοσμητικό στοιχείο επίσης από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που στην κορυφή του φέρει ένα δοχείο από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο. Η βάση του είναι εφοδιασμένη με οπές για αγκίστρωση στο έδαφος

Το βασικό φινίρισμα χαρακτηρίζεται από ανοιχτό γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Σταχτοδοχείο ARKEA

Σταχτοδοχεία

No 247 Σταχτοδοχείο ARKEA

Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα ημικυκλικού σχήματος που στην κορυφή του φέρει ένα δοχείο από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο. Η βάση του αποτελούμενη από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο στρογγυλού σχήματος είναι εφοδιασμένη με οπές για αγκίστρωση στο έδαφος.

Το βασικό φινίρισμα χαρακτηρίζεται από ανοιχτό γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας

Σταχτοδοχείο IMPERIAL

Σταχτοδοχεία

No 249 Σταχτοδοχείο IMPERIAL

Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη αποτελούμενο από οχτώ γαλβανισμένους χαλύβδινους επίπεδους σωλήνες που στη βάση τους είναι εφοδιασμένοι με οπές για αγκίστρωση στο έδαφος. Στην κορυφή του φέρει ένα πήλινο δοχείο.

Το βασικό φινίρισμα χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.