Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου ROMA-2

Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου ROMA-2

Σταντ Ποδηλάτου

No 157-2 Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου ROMA-2

Η δομή της αποτελείται από δύο οριζόντιες βάσεις από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που φέρουν τρεις βραχίονες στήριξης ποδηλάτου. Οι βάσεις φέρουν οπές για αγκίστρωση στο έδαφος.

Η μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου αστικού εξοπλισμού HOOP παρέχεται με ένα σετ συναρμολόγησης με κατάλληλες βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, καθώς και με ένα σχέδιο συναρμολόγησης. Το προϊόν αυτό διατίθεται άβαφο, αλλά ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου ROMA-3

Σταντ Ποδηλάτου

No 157-3 Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου ROMA-3

Η δομή της αποτελείται από δύο οριζόντιες βάσεις από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που φέρουν τρεις βραχίονες στήριξης ποδηλάτου. Οι βάσεις φέρουν οπές για αγκίστρωση στο έδαφος.

Η μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου αστικού εξοπλισμού HOOP παρέχεται με ένα σετ συναρμολόγησης με κατάλληλες βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, καθώς και με ένα σχέδιο συναρμολόγησης. Το προϊόν αυτό διατίθεται άβαφο, αλλά ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου ROMA-5

Σταντ Ποδηλάτου

No 157-5 Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου ROMA-5

Η δομή της αποτελείται από δύο οριζόντιες βάσεις από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που φέρουν πέντε βραχίονες στήριξης ποδηλάτου. Οι βάσεις φέρουν οπές για αγκίστρωση στο έδαφος.

Η μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου αστικού εξοπλισμού HOOP παρέχεται με ένα σετ συναρμολόγησης με κατάλληλες βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι καθώς και με ένα σχέδιο συναρμολόγησης. Το προϊόν αυτό διατίθεται άβαφο, αλλά ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου CICLO PARK

Σταντ Ποδηλάτου

No 190 Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου CICLO PARK

Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή τους φέρουν σκέπαστρο, καθώς και δύο οριζόντιες δοκούς από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που φέρουν τις βάσεις στήριξης ποδηλάτου. Το προϊόν παρέχει δυνατότητα στάθμευσης και από τις δύο πλευρές και συνολικά μπορούν να σταθμεύσουν δεκατέσσερα ποδήλατα.

Η μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου αστικού εξοπλισμού CICLO PARK παρέχεται με ένα σετ συναρμολόγησης με κατάλληλες βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, καθώς και με ένα σχέδιο συναρμολόγησης. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από ανοιχτό γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου ELIX-D

Σταντ Ποδηλάτου

No 236-D Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου ELIX-D

Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες που στην κορυφή τους φέρουν έναν πίνακα κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα, δύο βάσεις στήριξης από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα και το οβάλ ελαστικό τμήμα με δυνατότητα στάθμευσης και από τις δυο πλευρές. Η αγκίστρωσή της γίνεται με επέκταση του στύλου στο υπέδαφος.

Η μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου αστικού εξοπλισμού ELIX παρέχεται με ένα σετ συναρμολόγησης με κατάλληλες βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι καθώς και με ένα σχέδιο συναρμολόγησης. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου ELIX

Σταντ Ποδηλάτου

No 236 Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου ELIX

Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες, δύο βάσεις στήριξης από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα, καθώς και από το οβάλ ελαστικό τμήμα με δυνατότητα στάθμευσης και από τις δυο πλευρές. Η αγκίστρωσή της γίνεται με επέκταση του στύλου στο υπέδαφος.

Η μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου αστικού εξοπλισμού ELIX παρέχεται με ένα σετ συναρμολόγησης με κατάλληλες βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, καθώς και με ένα σχέδιο συναρμολόγησης. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου LIBERTY

Σταντ Ποδηλάτου

No 286 Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου LIBERTY

Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα και δύο οριζόντιες δοκούς από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που φέρουν πέντε βάσεις στήριξης ποδηλάτου. Η αγκίστρωσή της γίνεται με επέκταση του στύλου στο υπέδαφος.

Η μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου αστικού εξοπλισμού LIBERTY παρέχεται με ένα σετ συναρμολόγησης με κατάλληλες βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, καθώς και με ένα σχέδιο συναρμολόγησης. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου LIBERTY-D

Σταντ Ποδηλάτου

No 286-D Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου LIBERTY-D

Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή τους φέρουν έναν πίνακα από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα και δύο οριζόντιες δοκούς από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που φέρουν πέντε βάσεις στήριξης ποδηλάτου. Η αγκίστρωσή της γίνεται με επέκταση του στύλου στο υπέδαφος.

Η μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου αστικού εξοπλισμού LIBERTY παρέχεται με ένα σετ συναρμολόγησης με κατάλληλες βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι καθώς και με ένα σχέδιο συναρμολόγησης. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου PIREO

Σταντ Ποδηλάτου

No 308 Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου PIREO

Η δομή της αποτελείται από δύο λείες πλάκες CLS λευκού χρώματος, οι οποίες έχουν υποστεί συγκεκριμένη επεξεργασία με ειδικό προστατευτικό υγρό, καθώς και από δύο οριζόντιες δοκούς σύνδεσης από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που φέρουν πέντε βάσεις στήριξης του ποδηλάτου από οβάλ γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα. Η αγκίστρωσή της γίνεται με επέκταση του στύλου στο υπέδαφος.

Η μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου αστικού εξοπλισμού PIREO παρέχεται με ένα σετ συναρμολόγησης με κατάλληλες βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι καθώς και με ένα σχέδιο συναρμολόγησης. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου PIREO DISPLAY-D

Σταντ Ποδηλάτου

No 308-D Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου PIREO DISPLAY-D

Η δομή της αποτελείται από δύο λείες πλάκες CLS λευκού χρώματος, οι οποίες έχουν υποστεί συγκεκριμένη επεξεργασία με ειδικό προστατευτικό υγρό που στην κορυφή τους φέρουν πινακίδα από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο, καθώς και δύο οριζόντιες δοκούς σύνδεσης από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που φέρουν πέντε βάσεις στήριξης του ποδηλάτου από οβάλ γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα.

Η μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου αστικού εξοπλισμού PIREO DISPLAY παρέχεται με ένα σετ συναρμολόγησης με κατάλληλες βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι καθώς και με ένα σχέδιο συναρμολόγησης. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.