Κάγκελο οριοθέτησης PARAPEDONE

Κάγκελο οριοθέτησης PARAPEDONE

Κάγκελο οριοθέτησης

No 300 Κάγκελο οριοθέτησης PARAPEDONE

Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή τους καταλήγουν σε καμάρα. Στο κέντρο φέρουν έναν οριζόντιο σταυρό με διακοσμητικό στοιχείο. Η αγκίστρωσή του γίνεται με επέκταση στο υπέδαφος. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Κάγκελο οριοθέτησης CITY

Κάγκελο οριοθέτησης

No 300-bis Κάγκελο οριοθέτησης CITY

Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή τους καταλήγουν σε καμάρα. Στο κέντρο φέρει έναν διαφημιστικό πίνακα από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο. Η αγκίστρωσή του γίνεται με επέκταση στο υπέδαφος. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Κάγκελο οριοθέτησης SIMPLY

Κάγκελο οριοθέτησης

No 405 Κάγκελο οριοθέτησης SIMPLY

Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες τετράγωνου γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με τέσσερεις οριζόντιους τετράγωνου σχήματος γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες. Η ιδιαιτερότητά του είναι η διαφορά των διατομών των ορθοστατών και των οριζόντιων σωλήνων. Η αγκίστρωσή του γίνεται με επέκταση στο υπέδαφος. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Κάγκελο οριοθέτησης FLORA

Κάγκελο οριοθέτησης

No 301 Κάγκελο οριοθέτησης FLORA

Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στα άκρα τους φέρουν φλάντζες με οπές για αγκίστρωση στο έδαφος και δυο οριζόντιους γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες διαφορετικής διαμέτρου που στα άκρα τους φέρουν καλύμματα από στρόγγυλο PVC. Στο κέντρο φέρει διαφημιστική πινακίδα από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Κάγκελο οριοθέτησης ΤΕΑ

Κάγκελο οριοθέτησης

No 302 Κάγκελο οριοθέτησης ΤΕΑ

Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή τους φέρουν καλύμματα από στρόγγυλο PVC και δυο οριζόντιους γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες. Στο κέντρο φέρει διαφημιστική πινακίδα από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο. Η ιδιαιτερότητά του είναι η διαφορά των διατομών των ορθοστατών και των οριζόντιων σωλήνων. Η αγκίστρωσή του γίνεται με επέκταση στο υπέδαφος. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Κάγκελο οριοθέτησης SIMPLY PUBBLICITARIA

Κάγκελο οριοθέτησης

No 405-bis Κάγκελο οριοθέτησης SIMPLY PUBBLICITARIA

Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες τετράγωνου γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με οριζόντιους τετράγωνου σχήματος γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες που στο κέντρο φέρουν διαφημιστική πινακίδα από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο. Η ιδιαιτερότητά του είναι η διαφορά των διατομών των ορθοστατών και των οριζόντιων σωλήνων. Η αγκίστρωσή του γίνεται με επέκταση στο υπέδαφος. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Κάγκελο οριοθέτησης VITTORIA

Κάγκελο οριοθέτησης

No 53 Κάγκελο οριοθέτησης VITTORIA

Η δομή του αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα με δώδεκα κάθετους γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες και δυο κοντούς ορθοστάτες. Στο πλάι φέρει δυο γάντζους για την γρήγορη σύζευξη ή αφαίρεση από άλλο κάγκελο. Το προϊόν αυτό διατίθεται άχρωμο αλλά ο πελάτης μπορεί να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας

Κάγκελο οριοθέτησης GIULIA

Κάγκελο οριοθέτησης

No 52 Κάγκελο οριοθέτησης GIULIA

Η δομή του αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που εσωτερικά έχει δυο κάθετους σταυρούς από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα και δυο κοντούς ορθοστάτες. Στο πλάι φέρει δυο γάντζους για την γρήγορη σύζευξη ή αφαίρεση από άλλο κάγκελο. Το προϊόν αυτό διατίθεται άχρωμο αλλά ο πελάτης μπορεί να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Κάγκελο οριοθέτησης APRILIA

Κάγκελο οριοθέτησης

No 50 Κάγκελο οριοθέτησης APRILIA

Η δομή του αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που εσωτερικά έχει δυο κάθετους σταυρούς από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα και στην βάση δύο κοντούς ορθοστάτες. Στην κορυφή, σε οριζόντια θέση, φέρει γαλβανισμένο φύλλο με ανακλαστικές ταινίες λευκού και κόκκινου χρώματος. Στο πλάι φέρει δυο γάντζους για την γρήγορη σύζευξη ή αφαίρεση από άλλο κάγκελο. Το προϊόν αυτό διατίθεται άχρωμο αλλά ο πελάτης μπορεί να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Κάγκελο οριοθέτησης TORINO

Κάγκελο οριοθέτησης

No 162 Κάγκελο οριοθέτησης TORINO

Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα με πέντε κάθετους γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες και στην βάση του δύο ψηλούς ορθοστάτες. Στο πλάι φέρει δυο γάντζους για την γρήγορη σύζευξη ή αφαίρεση από άλλο κάγκελο. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από πορτοκαλί χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.