Διαφημιστικός πίνακας BOX PUBBLICITARIO

Διαφημιστικός πίνακας BOX PUBBLICITARIO

Πίνακας ανακοινώσεων

No 337 Διαφημιστικός πίνακας BOX PUBBLICITARIO

Η δομή του αποτελείται από επτά ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου τετράγωνου σωλήνα που στη βάση τους φέρουν οπές για αγκύρωση στο έδαφος και στην κορυφή φέρουν σκέπαστρο από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα. Το πλευρικό και πίσω τοίχωμα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι με στρώσεις PVC. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από λευκό χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περεταίρω πληροφορίες καλέστε το τεχνικό της εταιρείας.

Διαφημιστική Πινακίδα TOTEM

Πίνακας ανακοινώσεων

No 365 Διαφημιστική Πινακίδα TOTEM

Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο με βάση στήριξης που φέρει οπές για την αγκύρωση στο έδαφος. Και στις δυο πλευρές του πλαισίου υπάρχουν διαφανείς άθραυστα πολυανθρακικά τζάμια όπου γίνεται η εισαγωγή της διαφήμισης. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από ανοιχτό γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περεταίρω πληροφορίες καλέστε το τεχνικό της εταιρείας.

Πίνακας ανακοινώσεων TOTEN QUADRATO

Πίνακας ανακοινώσεων

No 185 Πίνακας ανακοινώσεων TOTEN QUADRATO

Η δομή του αποτελείται από τέσσερεις ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στη βάση τους φέρουν οπές για αγκύρωση στο έδαφος. Στην κορυφή φέρουν τέσσερεις πίνακες και κάλυμμα σε σχήμα πυραμίδας από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο. Οι πίνακες αποτελούνται από γαλβανισμένο χαλύβδινο κουτί που στην μπροστινή πλευρά είναι εφοδιασμένο με πορτάκι από διαφανές άθραυστο πολυανθρακικό τζάμι, κλειδαριά με ενιαίο κλειδί και μια πλάκα για να αναγράφεται η ονομασία του Δήμου. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περεταίρω πληροφορίες καλέστε το τεχνικό της εταιρείας.

Πίνακας ανακοινώσεων VISTA

Πίνακας ανακοινώσεων

No 366 Πίνακας ανακοινώσεων VISTA

Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες σε τοξοειδές σχήμα από γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθογώνιο σωλήνα. Στην κορυφή φέρουν ένα κουτί γαλβανισμένου χαλύβδινου φύλλου που στην μπροστινή πλευρά είναι εφοδιασμένο με πορτάκι από διαφανές άθραυστο πολυανθρακικό τζάμι εφοδιασμένο με κλειδαριά. Η αγκύρωση του γίνεται με την επέκταση του στο υπέδαφος. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από ανοιχτό γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περεταίρω πληροφορίες καλέστε το τεχνικό της εταιρείας.

Πίνακας ανακοινώσεων ELIADE

Πίνακας ανακοινώσεων

No 426 Πίνακας ανακοινώσεων ELIADE

Η δομή του αποτελείται από ένα κουτί γαλβανισμένου χαλύβδινου φύλλου που στην μπροστινή πλευρά είναι εφοδιασμένο με πορτάκι από διαφανές άθραυστο πολυανθρακικό τζάμι και στη κορυφή με μια πλάκα για να αναγράφεται η ονομασία του Δήμου. Η στερέωση του γίνεται με αγκύρωση στον τοίχο. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περεταίρω πληροφορίες καλέστε το τεχνικό της εταιρείας.

Πίνακας ανακοινώσεων CLASSIC

Πίνακας ανακοινώσεων

No 275 Πίνακας ανακοινώσεων CLASSIC

Η δομή του αποτελείται από ένα κουτί γαλβανισμένου χαλύβδινου φύλλου που στην μπροστινή πλευρά είναι εφοδιασμένο με δυο πορτάκια από διαφανές άθραυστο πολυανθρακικό τζάμι εφοδιασμένα με κλειδαριά. Στη κορυφή φέρει διακοσμητικά στοιχειά και μια πλάκα για να αναγράφεται η ονομασία του Δήμου. Η στερέωση του γίνεται με αγκύρωση στον τοίχο. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περεταίρω πληροφορίες καλέστε το τεχνικό της εταιρείας.

Πίνακας ανακοινώσεων PRESTIGE

Πίνακας ανακοινώσεων

No 192 Πίνακας ανακοινώσεων PRESTIGE

Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες που στη βάση του φέρουν διακοσμητικές φλάντζες που καλύπτουν την οπή που γίνεται για την αγκύρωση τους. Στην κορυφή στηρίζουν ένα κουτί γαλβανισμένου χαλύβδινου φύλλου που στην μπροστινή πλευρά είναι εφοδιασμένο με πορτάκι από διαφανές άθραυστο πολυανθρακικό τζάμι και στη κορυφή με μια πλάκα για να αναγράφεται η ονομασία του Δήμου. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περεταίρω πληροφορίες καλέστε το τεχνικό της εταιρείας.

Πίνακας ανακοινώσεων ATHENA

Πίνακας ανακοινώσεων

No 276 Πίνακας ανακοινώσεων ATHENA

Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες που στη βάση του φέρουν  διακοσμητικές φλάντζες που καλύπτουν την οπή που γίνεται για την αγκύρωση τους. Στην κορυφή στηρίζουν ένα κουτί γαλβανισμένου χαλύβδινου φύλλου που στην μπροστινή πλευρά είναι εφοδιασμένο με πορτάκι από διαφανές άθραυστο πολυανθρακικό τζάμι και στη κορυφή με μια πλάκα για να αναγράφεται η ονομασία του Δήμου. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περεταίρω πληροφορίες καλέστε το τεχνικό της εταιρείας.