Προστατευτικό πλέγμα δέντρων DAFNE

Προστατευτικό πλέγμα δέντρων DAFNE

Προστατευτικά Πλέγματα Δέντρων

No 338 Προστατευτικό πλέγμα δέντρων DAFNE

Τετράγωνο πλέγμα από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο με διατεταγμένες ορθογώνιες οπές σε διαφορετικές σειρές που είναι εφοδιασμένο με βραχίονες στήριξης που φέρουν οπές για αγκίστρωση στο έδαφος. Το πλέγμα αποτελείται από δύο μισά κομμάτια και η στερέωση μεταξύ τους γίνεται με βίδες. Οι διαστάσεις του πλέγματος μπορούν να ποικίλουν και να καθορίζονται από τον πελάτη.

Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Προστατευτικό πλέγμα δέντρων MILLEFOGLIE

Προστατευτικά Πλέγματα Δέντρων

No 339 Προστατευτικό πλέγμα δέντρων MILLEFOGLIE

Τετράγωνο πλέγμα από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο με διατεταγμένες τριγωνικές οπές σε διαφορετικές σειρές που είναι εφοδιασμένο με βραχίονες στήριξης που φέρουν οπές για αγκίστρωση στο έδαφος. Το πλέγμα αποτελείται από δύο μισά κομμάτια και η στερέωση μεταξύ τους γίνεται με βίδες. Οι διαστάσεις του πλέγματος μπορούν να ποικίλουν και να καθορίζονται από τον πελάτη.

Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Προστατευτικό πλέγμα δέντρων PRIMULA

Προστατευτικά Πλέγματα Δέντρων

No 340 Προστατευτικό πλέγμα δέντρων PRIMULA

Τετράγωνο πλέγμα από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο με διατεταγμένες οπές σε διαφορετικές σειρές που είναι εφοδιασμένο με βραχίονες στήριξης που φέρουν οπές για αγκίστρωση στο έδαφος. Το πλέγμα αποτελείται από δύο μισά κομμάτια και η στερέωση μεταξύ τους γίνεται με βίδες. Οι διαστάσεις του πλέγματος μπορούν να ποικίλουν και να καθορίζονται από τον πελάτη.

Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Προστατευτικό πλέγμα δέντρων ANEMONE

Προστατευτικά Πλέγματα Δέντρων

No 341 Προστατευτικό πλέγμα δέντρων ANEMONE

Η δομή του αποτελείται από τέσσερεις μορφοποιημένους κατακόρυφους γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες που συνδέονται από πέντε ομάδες στρόγγυλων γαλβανισμένων χαλύβδινων δακτυλίων. Το πλέγμα αποτελείται από δύο μισά κομμάτια και η στερέωση μεταξύ τους γίνεται με βίδες. Στη βάση του φέρει οπές για αγκίστρωση στο έδαφος.

Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Προστατευτικό πλέγμα δέντρων GENZIANA

Προστατευτικά Πλέγματα Δέντρων

No 342 Προστατευτικό πλέγμα δέντρων GENZIANA

Η δομή του αποτελείται από μορφοποιημένους κατακόρυφους γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες που συνδέονται μεταξύ τους από στρόγγυλους γαλβανισμένους χαλύβδινους δακτυλίους. Το πλέγμα αποτελείται από δύο μισά κομμάτια και η στερέωση μεταξύ τους γίνεται με βίδες. Στη βάση του φέρει οπές για αγκίστρωση στο έδαφος.

Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.

Προστατευτικό πλέγμα δέντρων BIANCOSPINO

Προστατευτικά Πλέγματα Δέντρων

No 343 Προστατευτικό πλέγμα δέντρων BIANCOSPINO

Η δομή του αποτελείται από μορφοποιημένους κατακόρυφους γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες που συνδέονται από τέσσερις γαλβανισμένους χαλύβδινους δακτυλίους. Το πλέγμα αποτελείται από δύο μισά κομμάτια και η στερέωση μεταξύ τους γίνεται με βίδες. Στη βάση του φέρει οπές για αγκίστρωση στο έδαφος.

Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.