Φωτοβολταϊκό σύστημα για τον φωτισμό των στέγαστρων

Στέγαστρο

No 500 Φωτοβολταϊκό σύστημα για τον φωτισμό των στέγαστρων