Καλάθι ανακύκλωσης FIDO

Καλάθια Ανακύκλωσης

No 347 Καλάθι ανακύκλωσης FIDO

Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην βάση του φέρει κυκλική πλάκα με οπές για την αγκίστρωση στο έδαφος, ενώ στην κορυφή του φέρει ένα καλάθι κυλινδρικού σχήματος με καπάκι, το οποίο κλείνει πλήρως με ελατήριο για να αποφευχθεί η πιθανή διαρροή δυσάρεστων οσμών. Εξωτερικά του καλαθιού υπάρχει μεταλλική πινακίδα που υποδεικνύει το είδος των αποβλήτων που μπορεί να δεχτεί. Το καλάθι εσωτερικά φέρει δοχείο από PVC σχεδιασμένο για την υποδοχή σακούλας. Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται από κίτρινο χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής για τον ορθοστάτη και το καλάθι και πράσινο χρώμα για το πορτάκι.  Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.