Σταχτοδοχείο FUMΕ

Σταχτοδοχεία

No 251 Σταχτοδοχείο FUMΕ

Η δομή του αποτελείται από έναν κορμό γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή φέρει ένα πήλινο δοχείο. Η βάση του είναι εφοδιασμένη με οπές για αγκίστρωση στο έδαφος.

Το βασικό φινίρισμα χαρακτηρίζεται από ανοιχτό γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής. Ο πελάτης μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό φινίρισμα επιλεγμένο από τα χρώματα RAL. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εταιρείας.